Førstehjelp brannskader

Brannskader oppstår når huden kommer i kontakt med ild eller varme gjenstander, eller blir utsatt for varmt vann eller damp. Brannskader kan også oppstå ved friksjon, f.eks. mot kunstgress e.l. For å redusere omfanget av brannskadene, er det viktig at behandlingen begynner så snart som mulig. Dette vil også redusere sannsynligheten for arrdannelse og infeksjoner.

Riktig behandling av brannskader er:

  • Kjøl ned det forbrente området med kaldt vann i 1-2 minutter
  • Bruk deretter lunkent vann. Hold på med avkjølingen så lenge det er ønskelig, eller til det ikke lenger er smertefullt
  • Dekk til brannskaden med brannbandasjer eller branngel. Har du ikke dette tilgjengelig kan du bruke kompresser, rene laken e.l.
  • Klær som har brent seg fast skal ikke fjernes
  • Hvis det utvikler seg sår eller blemmer, skal lege kontaktes
  • Ved store brannskader, for eksempel over en arm, en fot eller magen, må du ringe medisinsk nødsentral 113
  • Hos barn kan selv mindre brannskader være farlige
  • Medisinsk nødsentral 113 må også kontaktes hvis pasienten har brannskader i ansiktet eller har vært utsatt for overopphetet luft eller gass
  • Behandle alltid livløshet først (sideleie, evt. hjerte-lungeredning)! Brannskadene kan da vente!

Les mer...

Viser 1 til 17 (av 17 produkter)