Hjertestarter

2/3 av dødsfall på arbeidsplassen skyldes plutselig hjertestans eller andre hjerte-karsykdommer (1/3 skyldes ulykker). Tidlig bruk av hjertestarter kan redde liv. I Norge rammes mange av plutselig hjertestans og årlig har vi 2500-3000 gjenopplivningsforsøk som følge av dette. Dette er et betydelig helseproblem, og mange har et hjerte som er «for godt til å dø». Behandling med halvautomatisk hjertestarter i løpet av de aller første minuttene etter en plutselig og uventet hjertestans vil dramatisk øke sjansen for å overleve.

Kun tre tiltak er vitenskapelig vist å ha virkning for å overleve hjertestans:

 1. Tidlig og god hjerte-lungeredning (spesielt godt utførte brystkompresjoner).
 2. Tidlig bruk av hjertestarter.
 3. God og målrettet sykehusbehandling etter at hjertet har startet.

Fire myter om plutselig hjertestans

 1. Det er bare eldre som rammes.
  FEIL! Selv om flertallet er eldre, rammes også mange unge!
 2. Vi redder folk til et varig pleietrengende liv.
  FEIL! Nær 90 % av de som overlever, klarer seg selv etterpå. 5-7 % blir varig pleietrengende.
 3. Hjertestans rammer bare svært syke hjerter.
  FEIL! Plutselig hjertestans kan ses på som et ”elektrisk ulykkestilfelle” i et hjerte som slett ikke behøver å være spesielt sykt eller skadd.
 4. Hvis pasienten overlever er livsprognosen likevel dårlig.
  FEIL! De som utskrives fra sykehuset og klarer seg selv, lever statistisk nesten like lenge som andre!

Kilde: NRR

Våre hjertestartere er brukervennlige. En klar og rolig stemme vil hjelpe deg med instruksjoner som er enkle å følge. Hjertestarterne analyserer hjerterytmen og det vil være umulig å gi sjokk til et hjerte som slår. Det er derfor helt trygt å bruke en hjertestarter og du kan ikke gjøre noe feil.

Les mer...

Viser 1 til 35 (av 35 produkter)