SimPad Skillreporter: Et godt tilbakemeldingsverktøy for hjerte-lungeredning

SimPad Skillreporter er et tilbakemeldingsverktøy for hjerte-lungeredning, som er enkelt å sette opp og bruke. Tidligere denne måneden fikk vi i Norsk Folkehjelp prøve det selv.

SimPad var da koblet opp mot en Resusci Anne-dukke og ga oss umiddelbar tilbakemelding på kompresjonshastighet og -dybde, korrekt håndplassering, hyppigheten og lengden på kompresjonspausene og korrekt luftmengde ved innblåsinger. Den markerte også automatisk nøkkelhendelser under simuleringene. På den måten kunne vi lett justere det vi gjorde feil underveis.

De nøyaktige målingene i sanntid gjør at man fjerner usikkerheten fra treningen i hjerte-lungeredning, og man forbedrer både læringen og bevarer ferdighetene lenger. Økt kunnskap gir bedre resultat.

Klikk på videoen under for å se en kort presentasjon av SimPad Skillreporter.

Kommentarer