Sekundær drukning og tørrdrukning

Mange vet noe om drukning, men sekundær drukning og tørrdrukning er ukjent for de fleste. Her tar vi for oss symptomene og forløpet ved disse formene for drukning.

Sekundær drukning

Dersom et barn har vært under vann og «pustet inn» vann kan det faktisk drukne flere timer senere av det vannet de fikk i seg, selv om det så ut som om det kom seg raskt etterpå.

Symptomer som kvalme, uvelhet, hodepine og/eller at barnet fremstår som slapp og får dårligere allmenntilstand i etterkant av en slik hendelse, kan være tegn på at kroppen har problemer med oksygentransporten. Da bør du ta med barnet til lege snarest mulig. 

Dersom barnet har fått i seg mye saltvann, bør du oppsøke lege. Saltvann har høyere saltkonsentrasjon enn det som naturlig er i kroppen. For å balansere saltinnholdet, kan det gå væske fra kroppen inn i lungene. 

I ferskvann, vil det være motsatt. Da går vannet heller over i blodbanen og vil redusere blodets evne til å transportere oksygen. Symptomene vil være de samme.

Tørrdrukning

Tørrdrukning er en type drukning der luftveiene lukker seg når man kommer under vann. Det er en krampetrekning i svelget som gjør at strupelokket lukker luftrøret. Man får hverken luft eller vann i lungene. Tørrdrukning utgjør ca. 20 % alle drukninger.

Ved tørrdrukning blir man ofte liggende på magen og flyter, på grunn av luften som fortsatt er i lungene. Når man omsider besvimer vil krampetrekningene i svelget opphøre og hvis man da fortsatt har hodet under vann vil man kunne «puste inn» vann og bli kvalt.

Kilde: http://www.familieverden.no/Helse/Sikkerhet-og-forstehjelp/Dette-bor-alle-foreldre-vite-om-sekundar-drukning/

Kommentarer