Førstehjelpskurs på UiO

Fredag 24. januar overvar vi siste del av førstehjelpskursene som vi holder for bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i denne omgang. Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning gjennomførte i august 68 kurs med undervisning i hjerte-lungeredning for over 1700 bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Kursene var fordelt utover 4 uker og ble holdt av til sammen 6 ulike instruktører. Nå i januar holdt vi 16 nye kurs fordelt på 4 uker for ca. 400 studenter!

Instruktøren på dette siste avholdte kurset var Henrik Skogh. Han har lang fartstid som instruktør i Norsk Folkehjelp. Det er moro å observere hvordan han bruker sine egne erfaringer og historier til å virkeliggjøre det han prater om. Man kan formelig se hvordan studentene skjønner alvoret, og han er flink til å engasjere og involvere alle deltakerne.

Studentene fikk først undervisning i blant annet hjerte-lungeredning på voksne, barn og spebarn samt hvordan man bør opptre i situasjoner hvor man må yte førstehjelp på ett skadested, hva slags symptomer man kjenner igjen epilepsi på, og litt om diabetes. Deretter fikk de prøve hjerte-lungeredning på treningsdukker. Det er viktig å trene på hjerte-lungeredning, og det er også viktig å repetere det ved jevne mellomrom. Studentene hadde ulike forkunnskaper. Noen kunne mye, andre kunne mindre, men Henrik var flink til å utfordre og rettlede dem alle sammen.

Bakgrunnen for disse kursene er at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO i 2012 etablerte en obligatorisk opplæring av fakultetets studenter i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Opplæringen har som formål å sikre at alle studenter har et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø, samt at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Som et ledd i HMS-opplæringen er det inkludert 3 timer undervisning i hjerte-lungeredning, og Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning skal holde kurs for studenter ved UiO to ganger i året fra 2013 til 2015.

Vi vil gjerne takke UiO og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for samarbeidet denne gangen, og ser frem til en ny runde i august.

Kommentarer