Førstehjelpskurs for Universitetet i Oslo

Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning lagde også førstehjelpshefter med tekst og bilder fra ulike situasjoner hvor førstehjelp er nødvendig. Disse ble delt ut til alle studentene.Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning gjennomførte i august 68 kurs med undervisning i hjerte-lungeredning for over 1700 bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Kursene var fordelt utover 4 uker og ble holdt av til sammen 6 ulike instruktører.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO etablerte i 2012 en obligatorisk opplæring av fakultetets studenter i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Opplæringen har som formål å sikre at alle studenter har et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø, samt at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Som et ledd i HMS-opplæringen er det inkludert 3 timer undervisning i hjerte-lungeredning, og Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning skal holde kurs for studenter ved UiO to ganger i året fra 2013 til 2015.

Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning lagde også førstehjelpshefter med tekst og bilder fra ulike situasjoner hvor førstehjelp er nødvendig (se illustrasjon øverst til høyre). Disse ble delt ut til alle studentene.

Hjerte-lungeredning på voksne, barn og spebarn var hovedfokuset i undervisningen, men studentene fikk også grunnleggende kunnskaper om hvordan man bør opptre om i situasjoner hvor man må yte førstehjelp på ett skadested, blant annet hva man skal gjøre med sår og kuttskader, bruddskader, brannskader, øyeskader, syreskader, sprøytestikk, epilepsi, diabetes og bevisstløshet.

De fleste undervisningstimene foregikk på norsk, men noen foregikk også på engelsk. Undervisningen ble i etterkant evaluert av studentene. Vi scoret høyt på evalueringen og fikk mange positive tilbakemeldinger.

Logistikken rundt å undervise 1700 nye studenter har naturlig nok vært en utfordring, men samarbeidet med UiO har gått knirkefritt, og studentene har fått god opplæring av våre erfarne instruktører. Vi vil gjerne takke UiO og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for samarbeidet.

6. januar starter vi med 27 nye kurs fordelt på 4 uker for litt over 500 studenter, og dette gleder vi oss til!

Kommentarer