Folkesykdommer: Hva er symptomene? Del 3

For ett par uker siden fikk vi en innføring i folkesykdommer med førstehjelpsinstruktør Henrik Skogh. Han tok for seg hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, epilepsi og diabetes. Denne kunnskapen vil vi også dele med deg.

Vi deler dette blogginnlegget i tre, og i første del tok vi for oss hjerte- og karsykdommer og hjerneslag. I del to tok vi for oss epilepsi, og i denne delen får du lese om diabetes.

Diabetes

Diabetes er en av de vanligste stoffskiftesykdommene i Norge. I Norge er det ca. 400 000 som har diabetes, og det blir stadig flere som får diagnosen. Mange lider av diabetes uten å vite det.

Det finnes to typer diabetes; type 1 er medfødt, mens type 2 er folkesykdommen, som ofte, men ikke alltid, er fedmerelatert. Grunnen til diabetes er mangel på insulin i kroppen. Ved diabetes type 1 bryter kroppen ned insulinproduserende celler, mens man ved diabetes type 2 reagerer ikke cellene i musklene, leveren og fettvevet på insulinet i kroppen.

Personer som lider av diabetes kan få krampetilstander og miste bevisstheten hvis blodsukkernivået deres blir for lavt.

Symptomer på diabetes er sultfølelse, forvirring, kald og klam hud, hodepine, kramper, bevisstløshet.

Man kan også oppleve at personer som får sukkerslag (høyt blodsukker) virker beruset og lukter aceton. Grunnen til dette er at ketonlegemet aceton ikke blir brutt ned i siste fase, men blir utskilt i pusten.

Hva kan du gjøre for å hjelpe? Sørg for frie luftveier. Dersom personen er våken gir du ham/henne noe søtt å drikke/spise. Kontakt medisinsk nødtelefon 1-1-3.

For de som har diabetes kan det være lurt å skaffe seg en SOS-kapsel. En SOS-kapsel er en medaljong med alarmpass som er motstandsdyktig mot vann og varme. Alarmpass er en papirstrimmel med vannavvisende materiale hvor du kan skrive detaljert informasjon som nasjonalitet, navn, fødselsdato og telefonnummer, telefonnumre til pårørende, tro, blodtype, medisinske og generelle notater. Informasjonen i alarmpasset står på seks ulike språk.

Kommentarer