Folkesykdommer: Hva er symptomene? Del 2

For ett par uker siden fikk vi en innføring i folkesykdommer med førstehjelpsinstruktør Henrik Skogh. Han tok for seg hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, epilepsi og diabetes. Denne kunnskapen vil vi også dele med deg.

Vi deler dette blogginnlegget i tre, og i første del tok vi for oss hjerte- og karsykdommer og hjerneslag. I denne delen tar vi for oss epilepsi, og i del tre får du lese om diabetes.

Epilepsi

Årsakene til epilepsi er lite kjent, men kan bestå i hjerneskader som har oppstått på fosterstadiet, under fødsel, eller senere. Andre mulige årsaker kan være hjerneslag eller seinfølger etter betennelser i hjernen. Man kan leve med det uten å vite det. Det er tilfeldig når eller hvordan man oppdager det. Noen kan få anfall ofte andre kan ha få anfall. Anfallene kan vare fra millisekunder til flere minutter.

Symptomer på epilepsi er at pasienten ofte merker at anfallet kommer, bevisstløshet inntreffer, rytmiske kramper som varer noen minutter, etter anfallet er pasienten forvirret og søvnig.

Hva kan du gjøre for å hjelpe? Sørg for at personen har frie luftveier og puster. Pass på at pasienten ikke skader seg under anfallet. Beskytt hodet mot støt og slag. Flytt unna ting han eller hun kan slå seg på. Ikke putt noe i munnen til personen. Skjerm pasienten fra «publikum». Pasienten har ofte avgang av avføring og urin, og vi bør derfor skjerme pasienten fra eventuelle tilskuere. Kontakt medisinsk nødtelefon 1-1-3 hvis anfallet varer lenger enn fem minutter eller hvis det er første gang pasienten har kramper.

For de som har epilepsi kan det være lurt å skaffe seg en SOS-kapsel. En SOS-kapsel er en medaljong med alarmpass som er motstandsdyktig mot vann og varme. Alarmpass er en papirstrimmel med vannavvisende materiale hvor du kan skrive detaljert informasjon som nasjonalitet, navn, fødselsdato og telefonnummer, telefonnumre til pårørende, tro, blodtype, medisinske og generelle notater. Informasjonen i alarmpasset står på seks ulike språk.

Kommentarer