Folkesykdommer: Hva er symptomene? Del 1

I forrige uke hadde vi fokus på folkesykdommer, og hadde i den forbindelse besøk av førstehjelpsinstruktør Henrik Skogh. Han tok for seg hjerte- og karsykdommer, epilepsi og diabetes. Denne kunnskapen vil vi også dele med deg.

Vi deler dette blogginnlegget i tre, og i første del tar vi for oss hjerte- og karsykdommer. I del to tar vi for oss epilepsi, og i del tre får du lese om diabetes.

Hjerte- og karsykdommer
Hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er to alvorlige sykdommer med åreforkalkning som årsak. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge, og hele 19000 rammes årlig. Samtidig er hjerneslag den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming.

Hjerteinfarkt
Symptomene kan være at man har vondt i brystet, smerter opp i halsen og underkjeven, smerter i skulder eller arm (oftest på venstre side), kortpustet, kvalme, kaldsvette og svimmelhet. Kvinner kan oppleve ryggsmerter og smerter i mageregionen.
Vedvarer symptomene i mer enn fem minutter må du ringe 1-1-3.

Hjerneslag
Et hjerneslag er en blødning i hjernen som kan være forårsaket av en blodpropp. Blodproppen blokkerer en blodåre i eller til hjernen. Hjerneslag kan også skyldes at en blodåre i hjernen sprekker. Ved begge disse typene av hjerneslag er man avhengig av å bli sendt til sykehus så raskt som mulig.

En enkel måte å finne ut om det er snakk om slag er å bruke SOS-huskeregelen:

S – smiler skjevt
Smilet vil være skjevt på grunn av lammelser i halve ansiktet.
O – opp med armeneHvis den syke blir bedt om å løfte begge armene så høyt som mulig, vil han løfte armene i ulik høyde på grunn av lammelser i den ene siden.
S – snakker uforståelig
Hjerneslag kan ramme både språkforståelse og taleevne. Det gjør det vanskelig for den syke å gjenta en setning.

Nye tall viser heldigvis at vi tar hjerte- og karsykdommer på alvor. Færre dør nå av hjerte- og karsykdommer. Nedgangen er spesielt stor innenfor sykdomsgruppen ischemisk hjertesykdom, og nedgangen gjelder begge kjønn. I perioden 1988-2012 var nedgangen fra 183 til 63 dødsfall per 100 000 innbyggere. Karsykdommer i hjernen, som hjerneslag og hjerneblødning, har også hatt en nedgang de samme årene, fra 82 til 37 døde per 100 000 innbyggere.

Kilde
http://www.ssb.no/dodsarsak

Kommentarer