Etseskader: Hvordan behandle riktig?

De aller fleste tilfellene av etseskader i øynene skyldes sprut av væsker. Sterke syrer og alkaliske væsker er de farligste, og alkaliske væsker som kalkoppløsninger, kaustisk soda, natronlut og salmiakk, kan føre til omfattende og dyptgående etseskader. Skadene avhenger av hvor konsentrert væsken er og hvor mye man har fått i øynene. I alvorlige tilfeller kan både hornhinnen og bindehinnen bli helt ødelagt, og øyets indre strukturer også ta skade, slik at øyet blir helt blindt.

Når skaden har oppstått er det meget viktig og begynne skylling så tidlig så mulig. Man kan bruke vann, men det er absolutt å anbefale skylling med en væske som har en nøytraliserende effekt på sprut av syre eller base. Kontakt alltid lege ved skade på øyet, om nødvendig skal det skylles under transport. Cederroth øyeskyllevæske inneholder 500 ml steril isoton og bufret koksaltløsning uten konserveringsmiddel. Denne er nøytraliserende både på syrer og baser.

Videoen under viser hvordan Cederroth øyeskyllevæske nøytraliserer alkaliske væsker.

Kilde: https://sml.snl.no/%C3%B8yeskade

Kommentarer