Desember: Årets mest brannfarlige måned

1. desember er røykvarslerens dag. Det er en god grunn til det; desember er årets mest brannfarlige måned. I desember og januar brenner det omtrent 50% mer enn i andre måneder, og desember har et snitt på 645 innmeldte branner på de siste ti årene.

Desember er også måneden med flest dødsbranner, og timene mellom klokka 03 og 06 lørdag og søndag er kraftig overrepresentert. Komfyrer er den største enkeltårsaken til brann, da folk setter på ovnen og sovner.

For å redusere omfanget av brannskadene, er det viktig at behandlingen begynner så snart som mulig. Dette vil også reduseresannsynligheten for arrdannelse og infeksjoner.

Riktig behandling av brannskader er:

 • Kjøl ned det forbrente området med kaldt vann i 1-2 minutter
 • Bruk deretter lunkent vann. Hold på med avkjølingen så lenge det er ønskelig, eller til det ikke lenger er smertefullt
 • Dekk til brannskaden med brannbandasjer eller branngel. Har du ikke dette tilgjengelig kan du bruke kompresser, rene laken e.l.
 • Klær som har brent seg fast skal ikke fjernes
 • Hvis det utvikler seg sår eller blemmer, skal lege kontaktes
 • Ved store brannskader, for eksempel over en arm, en fot eller magen, må du ringe medisinsk nødsentral 113
 • Hos barn kan selv mindre brannskader være farlige
 • Medisinsk nødsentral 113 må også kontaktes hvis pasienten har brannskader i ansiktet eller har vært utsatt for overopphetet luft eller gass
 • Behandle alltid livløshet først (sideleie, evt. HLR)! Brannskadene kan da vente!

Her er fem gode råd om banksikkerhet:

 • Ta en "sikkerhetsrunde" i alle rom hver kveld og sjekk at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys og slå av elektriske apparater
 • La ikke kaffetrakter, vannkoker, mobilladere og liknende stå med støpselet i stikkontakten om natten
 • Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset
 • Unngå skjøteledninger til produkter som trekker mye strøm, som f.eks. varmeovner og vannkokere
 • Gjennomfør med jevne mellomrom brannøvelse i hjemmet; test røykvarslere og prøv rømningsveier

 

Kilder:
http://eub.no/article/20131218/ARTICLE/131219936
https://www.delta.no/_attachment/27866/binary/54233

Kommentarer