Beredskapsøvelse hos Skanska i Oslo

Onsdag 14. januar holdt vi i Norsk Folkehjelp beredskapsøvelse hos Skanska i Munkedamsveien. Scenario var påkjørsel av truck. Det var kun én skadd person, og vedkommende pådro seg flere skader ved påkjørselen.

Skanska har inngått totalentrepriseavtale med Rom Eiendom om bygging av kontorbygg og barnehage i Munkedamsveien 62 i Oslo. Byggestart var i 2013 og prosjektet ferdigstilles i år. Det jobber opp mot 80 personer på prosjektet, og ca. 15 personer, inkludert markører og observatører, deltok på øvelsen.

Vi kunne raskt konstatere at varslingsrutinene fungerer som de skal. AMK ble varslet tidlig og en mann ble sendt for å møte ambulansen. Videre ble de interne varslingsrutinene fulgt til punkt og prikke. De ansatte var dessuten raske til å sikre skadestedet og vise omsorg for den skadde. De dekket han med klær for at han skulle holde varmen, og pratet med han mens han var bevisst.

Det er forbedringspotensial når det gjelder førstehjelp. Spesielt viktig er det å undersøke hvilke skader den skadde har. Det var mye blod, og det er viktig å finne kilden til dette. Like viktig er det å undersøke om den skadde har indre blødninger. Indre blødninger kan ta livet av en person uten at skaden nødvendigvis er synlig for de andre på skadestedet. 

Formålet med beredskapsøvelser er å dekke tidsrommet fra ulykken oppstår, til profesjonell hjelp ankommer ulykkesstedet. Her får man trent på reelle situasjoner som de ansatte kan havne i. Trening gjør dem bedre, samtidig som at man får avdekket hva man er god på, og hva man bør øve mer på.

Kommentarer