Beredskapsøvelse hos Skanska

Tirsdag 15. oktober holdt vi i Norsk Folkehjelp beredskapsøvelse hos Skanska på Finstad Park i Ski. Her ble to markører sminket slik at det så ut som de hadde alvorlige skader etter en arbeidsulykke, før de ble plassert ut på byggeplassen.

Beredskapsøvelse Skanska 2013Beredskapsøvelse Skanska 2013

 

Finstad Park er et boligprosjekt med totalt 250 leiligheter. Blokkene bygges i 5 etasjer, og førstebyggetrinn står ferdig våren 2014. Siste byggetrinn, trinn 4, ferdigstilles høsten 2017. Til daglig jobber ca. 100 personer på byggeplassen.

Scenarioet var som følger: Markør nummer 1 hadde falt 6 meter fra et stillas og hadde pådratt seg både hodeskade og et stygt beinbrudd. Han ble funnet av markør nummer 2, som uheldigvis ble truffet av en god del byggemateriale som falt ned fra stillaset på samme ulykkessted. Han hadde slurvet med sikkerheten og gikk uten hjelm. Som resultat av dette hadde han fått en stygg hodeskade, indre blødninger og brudd i håndleddet. Kort tid etter ble det slått alarm. Kollegene til de skadde fant dem og måtte utføre livreddende førstehjelp.

Beredskapsøvelse Skanska 2013Beredskapsøvelse Skanska 2013

Samtidig var det plassert ut en markør i brakkeriggen hvor de fleste kollegene befant seg. Når det ble slått alarm ble denne markøren oppskaket, og simulerte et hjerteinfarkt. Dermed hadde de ansatte to situasjoner å forholde seg til på samme tid. 

De ansatte forholdt seg rolig, og ulike oppgaver ble raskt fordelt på de som var til stede. Noen prøvde å få kontakt med de skadde, samt vurdere hvilke skader det var snakk om, og gi behandling. Andre ringte 1-1-3, og varslet også internt i bedriften om ulykken. 

Beredskapsøvelse Skanska 2013Beredskapsøvelse Skanska 2013

Øvelsen ble avsluttet med en debrifing som ble ledet av Skanska selv ved Linda Rusten. Skanska har en egen beredskapsplan, og deres mål er at de ansatte opptrer etter samme prosedyre uansett hvilket anlegg de er på. I debrifingen gikk deltakerne gjennom øvelsen i detalj i forhold til beredskapsplanen, og sammenlignet teori med praksis. De fikk også tilbakemelding fra instruktørene på hvordan de hadde løst de ulike situasjonene, hva de gjorde bra og hva de kan bli bedre på.

Hvorfor beredskapsøvelse?
Formålet med beredskapsøvelser er å dekke tidsrommet fra ulykken oppstår, til profesjonell hjelp ankommer ulykkesstedet. Hva som skjer og hva en må ta hensyn til i dette tidsrommet avhenger av type anlegg, men felles for alle er grunnleggende kjennskap til planverket, organisering, fagkunnskap og bevisstgjøring av sikkerhet. En forutsetning for å gjennomføre en beredskapsøvelse er at alle deltakerne har gjennomført grunnkurs i førstehjelp i forkant.

Kommentarer