Alle hjertestans inn i nytt nasjonalt register

Endelig skal informasjon om alle som får hjertestans utenfor sykehus i Norge samles i ett register. Opp mot 3000 personer får hjertestans i Norge hvert år, og kartlegging av dette vil blant annet kunne gi informasjon om hvor man bør plassere ambulansestasjoner. Man vil også kunne se bedre hvilken behandling som gir effekt og hvilke det ikke er verd å satse på. Kort sagt vil man kunne forbedre kvaliteten på behandlingen pasientene får.

Det som skal registreres er tidspunkt noen ringer og ber om hjelp, om det blir gjort hjerte-lungeredning før sykebilen kommer, behandling som gis av ambulansen når de kommer frem, hvor lang tid det tar før ambulansen er fremme hos pasient, behandling på sykehus og hvor mange som overlever hjertestans, og kan reise hjem og fungere tilnærmet normalt.

I Sverige har de hatt slik nasjonal registrering i 25 år allerede, men her i Norge har det ikke vært lov å innhente slik informasjon uten pasientenes samtykke. Norsk hjertestansregister har offisiell åpning i Trondheim 16. mars.

Registeret har et fagråd bestående av 9 medlemmer, som er faglig rådgivende for Folkehelseinstituttets endelige beslutninger for registeret. Fagrådet oppnevnes med følgende sammensetning:

  • 1 representant fra hver av de fire helseregionene
  • 1 representant fra Norsk Cardiologisk Selskap
  • 1 representant fra Norsk Resuscitasjonsråd
  • 1 representant fra Norsk hjerteinfarktregister
  • 1 representant fra NAKOS
  • 1 brukerrepresentant
  • 1 registrar direkte oppnevnt av fagrådet

Kilder:
http://www.nrk.no/rogaland/skal-granske-alle-som-far-hjertestans-1.12243756
https://www.nakos.no/course/index.php?categoryid=137

Kommentarer